Πολιτική Παράδοσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ("ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ") ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SparkTraffic. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ το SparkTraffic, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

1. Ένας εγγεγραμμένος στο sparktraffic.com πελάτης μπορεί να αγοράσει τις υπηρεσίες online χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διαθέσιμη για τον πελάτη μέθοδο πληρωμής, ο πελάτης μπορεί να δει τις μεθόδους πληρωμής που είναι διαθέσιμες στη χώρα του στη σελίδα πληρωμής πριν ξεκινήσει μια διαδικασία πληρωμής.
2. Μόλις ένας πελάτης ολοκληρώσει επιτυχώς μια διαδικασία πληρωμής, ο λογαριασμός του θα λάβει πιστώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων έργων ή την ανανέωση παλαιών έργων.
3Οι πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον και δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
4. Η αγορά θεωρείται ότι έχει παραδοθεί πλήρως μόλις ο λογαριασμός του πελάτη λάβει τις πιστώσεις.
5. Όλες οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις που είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό του πελάτη μπορούν να επιστραφούν, ο πελάτης μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής αποστέλλοντας τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη διεύθυνση [email protected] email.